Highshoot - Youtube
HighShoot :: Hoogtefotografie en hoogtevideo

Voorwaarden

Uw opdrachten worden uitgevoerd onder voorwaarde van goede weersomstandigheden. Afspraken op een specifieke datum c.q. tijdstip zijn daarom altijd onder voorbehoud.

De directe omgeving van het te fotograferen object dient per verharde weg bereikbaar te zijn.

Wanneer de nabewerking van de opname gereed is wordt deze als digitaal bestand "op zicht" per email aan u verzonden. Het juridisch ‘rechtenvrij’ publicatierecht van de opname ontstaat na ontvangst van uw betaling. Onze betalingstermijn bedraagt 14 dagen na de factuurdatum.

Bij gebruik van de opname in publicaties zonder commercieel karakter dient altijd "Foto: HighShoot" te worden vermeld.

Zonder schriftelijke toestemming van HighShoot is de opname uitsluitend voor eigen gebruik en is verkoop aan derden niet toegestaan.

Op alle door HighShoot geleverde diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 20120872. U kunt eventueel hier onze voorwaarden downloaden.